Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs Piosenki Ekologicznej - edycja 2014

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w naszym konkursie!

FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ

BIERZWNIK 09.05.2014

                                                     

                                                        REGULAMIN

1.Organizatorem Festiwalu Piosenki Ekologicznej jest  Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku i Nadleśnictwo Bierzwnik.

2.Festiwal odbędzie się dn. 9 maja 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11.   

3.Cele Festiwalu:

a)      propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży w oparciu o tematy

 związane z ekologią,

b)      dostrzeżenie najzdolniejszych muzycznie  dzieci i młodzieży oraz umożliwienie prezentacji  ich dorobku artystycznego w odpowiednich warunkach,

c)      twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży, oraz ich opiekunów,

d)     promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej,

e)      popularyzacja piosenek o wysokich walorach wychowawczych przy zachowaniu wysokiego poziomu artystycznego,

f) rozwijanie talentów estradowych,
g) kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa,
h) kształtowanie świadomości ekologicznej i lokalnej.

4. Festiwal ma zasięg  ogólnogminny.

5. Rozstrzygnięty  zostanie w następujących kategoriach:

 

     a) solistki i soliści w wieku :    5 – 9 lat

     b) solistki i soliści w wieku : 10- 13 lat

     c) solistki i soliści w wieku : 14- 16 lat

     d) solistki i soliści w wieku  powyżej 16 lat

     e) zespoły wokalne  do 16 lat

     d) zespoły wokalne powyżej 16 lat

6. Zgłoszenia uczestnictwa w  Festiwalu należy  dokonać na  karcie zgłoszenia (załącznik na dole strony) i przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres :

  Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik z  dopiskiem „FESTIWAL EKOLOGICZNY"  do dnia  23 kwietnia 2014 r.

7. Uczestnicy festiwalu zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie rozpoczęcia festiwalu, która zostanie ustalona po terminie zgłoszeń tj. po 23 kwietnia 2014 r.

8. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora festiwalu, wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych na podstawie następujących kryteriów:

a) dobór repertuaru adekwatny do wieku i możliwości wykonawczych uczestnika

b) zakres wykorzystania tematyki ekologicznej w prezentowanym utworze

c) umiejętności wokalne

d) interpretacja wokalno –sceniczna

  Komisja oceniać będzie  występ uczestnika pod względem umiejętności wokalnych!! Strój, czy tak zwane „wrażenie ogólne" nie będą mieć znaczącego wpływu na ogólną klasyfikację !!!

  Komisja wyłoni również zdobywcę  Nagrody Głównej Festiwalu

9. KAŻDY UCZESTNIK PREZENTUJE JEDNĄ PIOSENKĘ!! AKOMPANIAMENT :-   PŁYTA CD, PENDRIVE LUB „ŻYWY"

10. Organizatorzy Festiwalu przewidzieli nagrody dla  zwycięzców poszczególnych grup wiekowych , oraz dyplomy dla uczestników.
Nagrodą główną Festiwalu  będzie  własnoręczne posadzenie drzewka (9 maja, przy siedzibie Nadleśnictwa Bierzwnik), które zostanie opatrzone plakietką z nazwą wybraną przez zwycięzcę.

11. Podkłady muzyczne z których będą korzystali uczestnicy w trakcie występu powinny być nagrane na płytce CD lub PENDRIVE  w dobrej jakości. Unikniemy w ten sposób rozczarowań  u młodych artystów.

12. Kolejność prezentacji wykonawców, według podanych  kategorii wiekowych ustala organizator Festiwalu.

13. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny

14. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem podlegają konsultacji z organizatorem Festiwalu

              

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 ORGANIZATORZY