Lista aktualności Lista aktualności

Wieloletnia pracownica Nadleśnictwa Bierzwnik odznaczona Kordelasem Leśnika Polskiego

17 września Irena Hoffer, wieloletnia pracownica Lasów Państwowych otrzymała Kordelas Leśnika Polskiego.

Odznaczona jest związana zawodowo z LP od 56 lat. Od 16 czerwca 1964 r. do przejścia na emeryturę dn. 31 marca 2010 r. pracowała w Nadleśnictwie Bierzwnik jako kontraktowa praktykantka, kasjer, starsza księgowa, referent ekonomiczny, samodzielny referent ekonomiczny, główna księgowa. 1 kwietnia 2010 r. została zatrudniona w RDLP w Szczecinie na stanowisku specjalisty ds. ewidencji SILP, gdzie swoje obowiązki wykonuje do dnia dzisiejszego.

Irena Hoffer w 1991 r. została powołana do zespołu roboczego, którego zadaniem było przygotowanie założeń, tworzenie i wdrożenie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Przez wiele lat Nadleśnictwo Bierzwnik było jednostką testową i jednym z siedmiu punktów konsultacyjnych, reprezentowanych w pracach Hot-Line przez  Irenę Hoffer, która wniosła również nieoceniony wkład w procesie testowania i wdrażania pierwszej serii rejestratorów leśniczego.

Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 grudnia 1999 r. została powołana na członka zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego w zakresie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Ponadto w okresie od 1 kwietnia 2010 r. pełni obowiązki stałego konsultanta Zespołu Zadaniowego ds. serwisu merytorycznego SILP.

Jest autorem i współautorem wielu instrukcji, opracowań i wytycznych dotyczących Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Od wielu lat zajmuje się wsparciem użytkowników SILP z zakresów: Gospodarka Towarowa, Dłużnik, Hurtownia danych, e-faktura, Finanse i księgowość, Interfejsy - rejestrator, JPK, Łowiectwo, Market, SILPweb - raporty, SILPweb - Sprawozdania. Jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie Finansów i Księgowości.

Odznaczona wielokrotnie przygotowywała oraz prowadziła szkolenia międzymodułowe z systemu LAS przyczyniając się do podnoszenia jakości procesu rejestracji i ewidencji zdarzeń gospodarczych w LP.

Do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów użytkowników oraz w opracowaniach założeń do modyfikacji SILP z zakresów obrotów materiałowych, obrotu drewnem, rozliczeń finansowych.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!
Zdjęcia: Andrzej Bering, Adrian Hoffer