Lista aktualności Lista aktualności

„Myślę, więc nie śmiecę” - Łasko 2021

„Myślę, więc nie śmiecę” - pod takim hasłem cała Polska sprzątała świat w 2021 roku. 1 października włączyła się do tej akcji także, przy współpracy z Nadleśnictwem Bierzwnik, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łasku.

Na wstępie nauczyciele i leśnicy z Nadleśnictwa Bierzwnik, wspólnie przeprowadzili dla dzieci i młodzieży pogadankę na temat zbierania śmieci oraz przedstawili zasady ich prawidłowej segregacji. Zwrócono też uwagę na skutki, jakie przynosi zaśmiecanie środowiska.

Następnie około 120 uczestników akcji, wyposażonych w rękawiczki i worki na śmieci, po podziale na kilka grup, wyruszyło do lasu. Część osób wysprzątała drzewostany przy Jeziorze Wielkie Wyrwy, chętnie odwiedzane przez turystów. Pozostali zbierali odpady pozostawione wzdłuż leśnych dróg. Zgromadzone 22 worki śmieci uświadomiły wszystkim, że niestety nie ma miejsc, gdzie człowiek nie zaznaczył swojej obecności wyrzuconą puszką, butelką czy torebką foliową.

Mimo wszystko zebrano mniej śmieci niż w latach ubiegłych, co daje nadzieję, że edukacja ekologiczna w tym zakresie przynosi zamierzone efekty. Liczymy, że z każdym kolejnym rokiem, będziemy zbierać coraz mniej odpadów.

Wspólną pracę zakończył poczęstunek na świeżym powietrzu.

Tekst: Piotr Skwarna
Zdjęcia: Diana Skwarna, Piotr Skwarna