Lista aktualności Lista aktualności

Nowa flota PPOŻ w Nadleśnictwie Bierzwnik

Nadleśnictwo Bierzwnik wzbogaciło flotę o nowy samochód patrolowo-gaśniczy Ford Ranger, który zastąpi wysłużonego Land Rovera.

Nowy pojazd został zakupiony w ramach dofinansowania z projektu  pt. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pick-up wyposażony jest w specjalną zabudowę przystosowaną do montażu zestawu gaśniczego i zbiornika na wodę o pojemności 400 l, wyciągarkę o napędzie elektrycznym, hydronetkę plecakową, szpadel prosty, pilarkę spalinową, siekierę, oraz wąż do tankowania z hydrantu.

Samochód patrolowo gaśniczy usprawni dotarcie do źródła zagrożenia i minimalizowanie strat powstałych na skutek pożarów. Ze względu ma skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru przyczyni się do zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych.

Tekst: Anna Arnista

Foto: Łukasz Romkowski