Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Bierzwnik informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2022r., poz. 672). Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności przez Nadleśnictwo w przypadku, gdy:

  • bezpośrednio przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Bierzwnik,
  • reguluje przebieg granicy polno-leśnej,
  • w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jest jako „Ls”, a jeżeli jest to grunt rolny to musi być przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie,
  • posiada uregulowany stan prawny,
  • granica gruntu jest znana, widoczna w terenie, a sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

Grunt może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Podmioty zainteresowane sprzedażą lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia zapraszamy do kontaktu:

tel. 95 768 00 58, e-mail: bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl


Tekst: Diana Skwarna