Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie pracowników z oceny stanu zdrowotnego drzew

W dniu 29 czerwca br. pracownicy Nadleśnictwa Bierzwnik uczestniczyli w szkoleniu „Ocena stanu zdrowotnego drzewa i związanego z tym zagrożenia dla bezpieczeństwa mienia oraz zdrowia i życia ludzi” przeprowadzonym przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne.

Celem szkolenia było uzupełnienie wiedzy z zakresu diagnostyki i oceny ryzyka potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych zdarzeń spowodowanych stanem drzew.


Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z wizualną i instrumentalną diagnostyką stanu zdrowotnego drzew oraz zasadami usuwania bądź pielęgnacji drzew w celu właściwego postępowania z drzewami niebezpiecznymi. Szkolenie składało się zarówno z części teoretycznej na temat diagnostyki i oceny ryzyka w otoczeniu drzew z uwzględnieniem drzew szczególnie  niebezpiecznych, jak i zajęć praktycznych w terenie z zastosowaniem metod wizualnych oraz instrumentalnych (tomograf, młotek diagnostyczny, sonda diagnostyczna).

Szczególne zainteresowanie wzbudziła cześć terenowa, w której to każdy z uczestników mógł samodzielnie przetestować tomograf, czy sondę diagnostyczną.


Dziękujemy Państwowemu Towarzystwu Dendrologicznemu za bardzo ciekawe i merytoryczne szkolenie!

Tekst i zdjęcia: Piotr Skwarna