Lista aktualności Lista aktualności

Wiosenne sadzenie lasu

Marzec i kwiecień to bardzo intensywny czas w Nadleśnictwie Bierzwnik, ze względu na trwające odnowienia lasu. Podczas nich leśnicy posadzą około 900 tysięcy sadzonek różnych gatunków lasotwórczych.

Sadzonki produkowane są w szkółce leśnej Wielkie Buki, nad którymi nadzór sprawuje Leśniczy Szkółkarz. Cykl produkcyjny rozpoczyna wysiew nasion. Kolejnym krokiem jest ochrona siewek po wschodach przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Należy odchwaszczać kwatery, nawozić oraz deszczować. Część sadzonek hoduje się w cyklu jednorocznym (np. sosnę), natomiast gatunki liściaste w większości opuszczają szkółkę jako sadzonki dwuletnie.

Częstą praktyką jest wiosenne sadzenie drzew na powierzchniach przygotowanych pługiem lub frezem w okresie jesiennym. Pozostawienie wyoranych bruzd lub rabat na zimę sprawia, że gleba nabiera odpowiedniej struktury oraz jest wysycona wilgocią.

W bieżącym roku Nadleśnictwo Bierzwnik planuje odnowić sztucznie 108 hektarów, natomiast naturalnie 8 hektarów. Odnowienie sztuczne rozumiane jest jako sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka. Najczęściej stosowaną metodą sadzenia jest metoda ręczna przy użyciu szpadla lub kostura. W Nadleśnictwie Bierzwnik stosuje się także metodę mechaniczną, czyli sadzarkę połączoną z ciągnikiem.

Odnowieniem naturalnym nazywamy nowe pokolenie lasu powstałe na skutek obsiewu i skiełkowania nasion pochodzących z drzewostanu macierzystego oraz odroślowo z pnia i korzeni.

Posadzony las będzie rósł przez lata na oczach wielu pokoleń. Zanim to jednak nastąpi potrzebna będzie obserwacja, troska i pielęgnacja ze strony leśników. W ciągu roku należy przeprowadzić pielęgnacje gleby poprzez niszczenie chwastów, a w dalszych fazach usuwać drzewa chore i wadliwe. Prace te wykonują wyspecjalizowane zakłady usług leśnych.


Tekst: Natalia Ubych

Zdjęcia: Piotr Skwarna, Natalia Ubych