Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Na podstawie Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załacznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., oraz Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami Nadleśniczy Nadleśnictwa Bierzwnik Zarządzeniem nr 14 z dnia 14.03.2023 r. wprowadza do stosowania:

Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik" stanowiacy załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bierzwnik z dnia 14.03.2023 r.

Aktualnie Nadleśnictwo Bierzwnik nie posiada udostępnionych dróg do ruchu publicznego. Trwają prace związane z wytypowaniem dróg leśnych w celu ich udostępnienia.