Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat w sprawie poruszania się po lesie

Zasady na drogach publicznych są jasne - możemy jeździć praktycznie po każdej, o ile nie natkniemy się na znak zakazu wjazdu. Jednak w przypadku lasów mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Wjechać na leśną drogę możemy dopiero wtedy, kiedy jest ona oznaczona, a co do zasady po lasach jeździć nie wolno.

Sprawę jeżdżenia samochodem po lasach reguluje rozdział 5. Ustawy o lasach. Dowiadujemy się z niego, że poruszanie się pojazdem silnikowym i zaprzęgiem konnym dopuszczalne jest tylko drogami publicznymi. Na drogę leśną wjechać możemy tylko wtedy, gdy jest ona wyraźnie oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego).

Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Warto pamiętać, że w myśl przepisów pojazdem silnikowym jest nie tylko samochód, ale także motocykl i quad.

Poza zakazem samego wjazdu do lasu, należy zauważyć, że samochód zostawić możemy tylko i wyłącznie w miejscach, które są wyraźnie oznaczone jako parking lub miejsce postojowe. Nie wolno aut parkować na poboczu dróg leśnych. Straż Leśna oraz pozostali uprawnieni pracownicy Służby Leśnej, reagują na łamanie przepisów dotyczących poruszania się i postoju pojazdów w lesie poprzez bezpośrednie interwencje w lesie kończące się upomnieniem lub mandatem.

W przypadku, gdy właściciel niewłaściwe zaparkowanego pojazdu silnikowego jest nieosiągalny pozostawiane jest wezwanie do stawiennictwa na Posterunku Straży Leśnej.

Z uwagi na umieszczanie w ostatnim czasie, przez osoby postronne, za wycieraczkami samochodów zaparkowanych w lesie, nieprawdziwych komunikatów, Nadleśnictwo Bierzwnik informuje, że poza czynnościami opisanymi powyżej, nie prowadzi działań polegających na ewidencji numerów rejestracyjnych, ani fotografii pojazdów zaparkowanych w niedozwolonych miejscach.

Tekst i zdjęcia: Piotr Skwarna