Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż detaliczna drewna 2023

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem, zasadami sprzedaży oraz informacjami jak kupić drewno z lasu oraz jaki gatunek będzie najlepszy.

Początek kwietnia to dobry moment na zakup drewna opałowego. Do przyszłego sezonu grzewczego drewno będzie mogło zostać pocięte i połupane oraz odpowiednio wyschnie. Poniżej przedstawiamy infografikę, obrazującą jakie gatunki drzew najlepiej nadają się na opał oraz dlaczego drewno to dobra energia.

Nadleśnictwo Bierzwnik prowadzi sprzedaż detaliczną drewna na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wg obowiązującego w dniu sprzedaży cennika detalicznego Nadleśnictwa Bierzwnik, wg cen brutto. Szczegółowy cennik na 2023 rok.

Ceny wskazane w cenniku detalicznym dotyczą metra sześciennego (kubika) co oznacza objętość samego drewna bez przestrzeni pomiędzy wałkami. Drewno dębowe, bukowe czy grabowe jest droższe niż drewno olchy, topoli oraz gatunków iglastych, z uwagi na mniejszą gęstość i szybsze spalanie. Drewnem, za które zapłacimy najmniej jest drewno przygotowane w tzw. „samowyrobie”, polegające na samodzielnej praca przy pozyskaniu np. drobnicy gałęziowej.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w poniższych punktach sprzedaży, w następujących terminach i godzinach:

L.p.
Punkt sprzedaży
Dzień sprzedaży
Godziny sprzedaży
1.
Leśnictwo Bierzwnik
Wtorek
7:00 – 10:00
2.
Leśnictwo Górzno
3.
Leśnictwo Chłopowo
4.
Leśnictwo Jarosławsko
5.
Leśnictwo Chojnowo
Poniedziałek
6.
Leśnictwo Sarnopol
7.
Leśnictwo Przeczno
8.
Leśnictwo Łasko
9.
Leśnictwo Wygon
10.
Leśnictwo Radachowo
11.
Leśnictwo Jerychowo
12.
Leśnictwo Szkółkarskie

Poniedziałek i wtorek

11:00 - 13:00
13.
Siedziba Nadleśnictwa Bierzwnik
Codziennie
8:00 - 14:00
Kontakty telefoniczne i adresy do leśniczych wymienionych powyżej leśnictw znajdują się tutaj.
Wywóz drewna z lasu odbywa się po uzyskaniu adnotacji o wydaniu zakupionych produktów przez administrację leśną w dniach:
poniedziałek i piątek,
              w godzinach:
od 7.00 do 15.00

drogami wskazanymi przez wydającego drewno. W uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu zgody Nadleśniczego lub Zastępcy Nadleśniczego wywóz może nastąpić w innym terminie. Leśniczy lub Podleśniczy w takim przypadku zobowiązany jest poinformować Straż Leśną o wyznaczonym terminie wywozu drewna.

Szczegółowe zasady sprzedaży detalicznej drewna określono w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 32/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bierzwnik z dnia 29.06.2021 roku.

Co należy zrobić aby nasza drewutnia wypełniła się świeżym drewnem? Zachęcamy do obejrzenia odcinka programu Oblicza Lasów, który rozwieje wszelkie wątpliwości co do procedury zakupu.

Opracował: Piotr Skwarna