Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka Nadleśnictwa Bierzwnik opiera się o Ustawę z dnia 13. października 1995 r. Prawo Łowieckie.

    Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 

    Celem łowiectwa jest:

1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków   zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

 

     W zasięgu terytorialnego działania nadleśnictwa zlokalizowanych jest 11 obwodów łowieckich - 4 z nich to Ośrodki Hodowli Zwierzyny, pozostałe 7 dzierżawią Koła Łowieckie.
Są to:

  OHZ 246      - Bierzwnik
  OHZ 247      - Bierzwnik
  OHZ Głusko - Drawno

  KŁ Puszcza
  KŁ Bażant
  KŁ Szarak
  KŁ Sokół
  KŁ Jeleń
  KŁ Safari
  KŁ Soból

    
    Gospodarka łowiecka prowadzona jest na podstawie rocznych planów łowieckich, w których określane są: sposób zagospodarowania obwodów (np. ilość lizawek, paśników) , a także ilość sztuk zwierzyny do pozyskania.

    W okresie zimowym trwa dokarmianie zwierzyny na buchtowiskach, aby ją wspomóc i utrzymać w dobrej formie zdrowotnej aż do wiosny.
Na karmiskach wysypywana jest pożywna karma, chętnie spożywana przez jeleniowate i dziki - w jej skład wchodzą: buraki pastewne, marchew, kukurydza, siano i słoma owsiana.
Pozostawiane są drzewka zgryzowe. Cienka, młoda kora sosnowa jest chętnie zjadana przez jeleniowate.

Dokarmianie to bezcenna pomoc dla zwierzyny w czasie ciężkiej zimy.
   Jest to bezcenna pomoc dla zwierzyny szczególnie w ciężkie zimy jakich ostatnio doświadczamy, kiedy pokrywa śnieżna jest tak gruba, iż uniemożliwia dostęp do runa leśnego.

   Wczesną wiosną rozpoczyna się Akcja "Sól" - czyli wykładanie soli do lizawek. Sól stanowi uzupełnienie w sole mineralne, zatem zwierzyna szybko zyskuje siły po trudach zimy.
W roku 2011 zostanie wyłożonych łącznie 800 sztuk kostek soli na obu obwodach łowieckich Nadleśnictwa Bierzwnik.

     Przez cały okres wiosenno - letni trwa dokarmianie kukurydzą dzików na pasach zaporowych, dzięki czemu zmniejsza się żerowanie na polach, a co za tym idzie zmniejsza szkody w płodach i uprawach rolnych.

    Na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik jest 44,45 ha poletek łowieckich, które służą wzbogacaniu bazy żerowej zwierzyny. Na nich sadzi się rośliny pastewne. Poletka rozgradza się jesienią i udostępnia zwierzętom, tym samym oprócz dostarczenia większej ilości składników pokarmowych przed zimą, odciągamy zwierzynę od upraw rolniczych.

Chmara jeleni. fot. Katarzyna Marczak