O nadleśnictwie

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Zasoby leśne

Jakie lasy posiada Nadleśnictwo Bierzwnik?

Hodowla lasu

Hodowla lasu - co to znaczy?

Ochrona lasu

Ochrona lasu to czynna i ciągła obserwacja leśników oraz zabiegi chroniące zdrowie i piękno naszych lasów.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest ściśle zaplanowane...

Łowiectwo

W lasach Nadleśnictwa Bierzwnik spotkać można sympatyczne i ciekawskie daniele, wprowadzone na te tereny w 2005 roku.

Ochrona przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik występują 4 rezerwaty przyrody, z czego tylko dla jednego została wyznaczona otulina.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Bierzwnik prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej co potwierdzają posiadane certyfikaty.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują ok. 19 % lasów w Polsce.