Wydawca treści Wydawca treści

O projekcie ochrony przeciwpożarowej

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (124 szt.),
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.),
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.),
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.).

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł


Mała retencja

Mała retencja w Nadleśnictwie Bierzwnik - chwalona i podziwiana za realizację projektu.


REALIZACJA PROJEKTU

 

               „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

   

              Program współfinansowany ze środków Funduszy Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Wykonano obiekty Małej retencji nizinnej:

Zadanie nr 10-02-04-01  1 zastawka  dz. nr 448          Leśnictwo Jerychowo

Zadanie nr 10-02-06-01  1 zastawka  dz. nr 157/1      Leśnictwo  Wygon.

Zadanie nr 10-02-06-02  1 zastawka  dz. nr 113/1      Leśnictwo  Wygon.

 

Osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny w ramach realizacji projektu
„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych
na terenach nizinnych" 
na terenach RDLP Szczecin Nadleśnictwo Bierzwnik leśnictwa Jerychowo i Wygon.

               Ilość retencjonowanej wody 4648,50 [m³}

Wartość robót wykonanych wynosi  brutto 22 347,46 PLN