Wydawca treści Wydawca treści

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku laureatem Nagrody Czarodziejskiego Drzewa 2021

Wzorem lat ubiegłych Klub Gaja nagrodził najaktywniejszych uczestników Święta Drzewa Nagrodą Czarodziejskiego Drzewa.

Święto Drzewa to program, którego celem jest edukowanie społeczeństwa w kierunku ochrony środowiska oraz zmian klimatu, popartego sadzeniem i ochroną drzew. Nagroda Czarodziejskiego Drzewa zostaje przyznawana w 3. kategoriach - za największą ilość posadzonych drzew, za najszerszą współpracę oraz za kreatywność działań

Organizowane w październiku 2020 w roku Święto Drzewa pod nazwą ,,Święto Drzewa dla zwierząt” cieszyło się dużym zainteresowaniem (w programie wzięło udział 229 podmiotów tj. placówek oświatowych, gmin, nadleśnictw, stowarzyszeń, firm, a także osób prywatnych - łącznie ponad 19 tysięcy uczestników).

W ramach działań sadzono drzewa, zakładano parki i ogrody, prowadzono lekcje tematyczne, w tym zajęcia w terenie, konkursy i przedstawienia, a także otaczano opieką stare drzewa. Posadzono 20 tysięcy drzew i krzewów na terenie całej Polski oraz skonstruowano około 40 szt. schronień dla owadów, ptaków i małych ssaków.

Spośród wszystkich uczestników programu Czarodziejskim Drzewem nagrodzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku za całoroczne działania skierowane ku drzewom. Do zadań tych należało  m.in. utworzenie we współpracy z Nadleśnictwem Bierzwnik przedszkolnego lasu, w którym lokalna społeczność posadziła 2 tysiące drzew. O akcji informowaliśmy w jednym z naszych artykułów, zamieszczonego pod poniższym linkiem.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: klubgaja.pl


Wilki w lasach Nadleśnictwa Bierzwnik

Zimą 2021 r. przeprowadzono monitoring liczebności wilka (Canis lupus) na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik. Wzorem lat ubiegłych akcję tropień zimowych przeprowadzono wspólnie z sąsiadującymi z Drawieńskim Parkiem Narodowym nadleśnictwami oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Nadleśnictwo Bierzwnik otrzymało od Drawieńskiego Parku Narodowego materiały: metodykę, formularze obserwacji oraz przebieg transektów tj. tras przejazdu samochodów i przejścia pieszych obserwatorów wzdłuż leśnych dróg i linii oddziałowych. Do przeprowadzenia tropień na transektach wyznaczono leśniczych dobrze rozpoznających tropy.

Osoby tropiące wyposażone zostały w mapę sprawdzanego obszaru oraz formularze inwentaryzacyjne, a także środki łączności telefonicznej, w celu wzajemnego przekazywania informacji o znalezionych tropach i ich kierunku. Podstawą do oceny liczebności wilków było określenie liczby watah bytujących na danym obszarze oraz ustalenie wielkości każdej watahy.

Z dostarczonych formularzy inwentaryzacyjnych wynika, że na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik stwierdzono obecność przynajmniej kilkunastu osobników wilka.

Ich występowanie na naszym terenie potwierdzają także obserwowane ubytki w pogłowiu danieli, saren i jeleni.

W przypadku gdy zauważysz, że wilki na naszym terenie:

  • podchodzą do siedzib ludzkich,
  • wyrządzają szkody w zwierzętach gospodarskich i/lub domowych,
  • bądź znajdziesz się w sytuacji konfliktowej na linii człowiek - wilk.

Nadleśnictwo Bierzwnik prosi o przekazanie informacji  w przypadku zajścia ww. sytuacji.

Tekst: Angelika Kruszczak-Jesionowska, Piotr Skwarna


Sprzedaż detaliczna drewna 2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem, zasadami sprzedaży oraz informacjami jak kupić drewno z lasu oraz jaki gatunek będzie najlepszy.

Początek kwietnia to dobry moment na zakup drewna opałowego. Do przyszłego sezonu grzewczego drewno będzie mogło zostać pocięte i połupane oraz odpowiednio wyschnie. Poniżej przedstawiamy infografikę, obrazującą jakie gatunki drzew najlepiej nadają się na opał oraz dlaczego drewno to dobra energia.

Nadleśnictwo Bierzwnik prowadzi sprzedaż detaliczną drewna na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wg obowiązującego w dniu sprzedaży cennika detalicznego Nadleśnictwa Bierzwnik, wg cen brutto. Szczegółowy cennik na 2021 rok.

Ceny wskazane w cenniku detalicznym dotyczą metra sześciennego (kubika) co oznacza objętość samego drewna bez przestrzeni pomiędzy wałkami. Drewno dębowe, bukowe czy grabowe jest droższe niż drewno olchy, topoli oraz gatunków iglastych, z uwagi na mniejszą gęstość i szybsze spalanie. Drewnem, za które zapłacimy najmniej jest drewno przygotowane w tzw. „samowyrobie”, polegające na samodzielnej praca przy pozyskaniu np. drobnicy gałęziowej.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w poniższych punktach sprzedaży, w następujących terminach i godzinach:

L.p.
Punkt sprzedaży
Dzień sprzedaży
Godziny sprzedaży
1.
Leśnictwo Bierzwnik
Wtorek
7:00 – 10:00
2.
Leśnictwo Górzno
3.
Leśnictwo Chłopowo
4.
Leśnictwo Jarosławsko
5.
Leśnictwo Chojnowo
Poniedziałek
6.
Leśnictwo Sarnopol
7.
Leśnictwo Przeczno
8.
Leśnictwo Łasko
9.
Leśnictwo Wygon
10.
Leśnictwo Radachowo
11.
Leśnictwo Jerychowo
12.
Leśnictwo Szkółkarskie

Poniedziałek i wtorek

11:00 - 13:00
13.
Siedziba Nadleśnictwa Bierzwnik
Codziennie
8:00 - 14:00
Kontakty telefoniczne i adresy do leśniczych wymienionych powyżej leśnictw znajdują się tutaj.
Wywóz drewna z lasu odbywa się po uzyskaniu adnotacji o wydaniu zakupionych produktów przez administrację leśną w dniach:
poniedziałek i piątek,
              w godzinach:
od 7.00 do 15.00

drogami wskazanymi przez wydającego drewno. W uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu zgody Nadleśniczego lub Zastępcy Nadleśniczego wywóz może nastąpić w innym terminie. Leśniczy lub Podleśniczy w takim przypadku zobowiązany jest poinformować Straż Leśną o wyznaczonym terminie wywozu drewna.

Szczegółowe zasady sprzedaży detalicznej drewna określono w Zarządzeniu nr 58/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bierzwnik z dnia 31.12.2019 roku.

Co należy zrobić aby nasza drewutnia wypełniła się świeżym drewnem? Zachęcamy do obejrzenia odcinka programu Oblicza Lasów, który rozwieje wszelkie wątpliwości co do procedury zakupu.

Opracował: Piotr Skwarna


Nadleśnictwo Bierzwnik zaprasza do zakupu sadzonek drzew i krzewów leśnych

Sprzedaż detaliczna sadzonek prowadzona jest w szkółce leśnej „Wielkie Buki” (Smędowa 1A, 73-240 Bierzwnik) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z leśniczym szkółkarzem Wiolettą Czyżewską pod nr tel. 694-449-457

Cenniki na sadzonki znajdą Państwo poniżej:

Tekst i zdjęcia: Natalia Ubych