Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar chronionego krajobrazu

obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosytemów. Zagospodarowanie tych terenów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Działalność gospodarcza na tych terenach podlega niewielkim ograniczeniom, które polegają głownie na:

  • zakazie lokowania obiektów uciążliwych dla środowiska,
  • zakazie stosowania niszczących form użytkowania przyrody,
  • unikaniu intensyfikacji obecnych form użytkowania (np. melioracje, nawożenie, intrudukowanie gatunków zwierząt) prowadzących do zubożenia składu gatunkowego,
  • zakazie przekształcenia warunków siedliskowych.

Na obszarze Nadleśnictwa Bierzwnik znajdują się 2 obszary chronionego krajobrazu:


Nazwa: F- Bierzwnik
Powierzchnia (ha): 13357,31
Lokalizacja: obręb leśny Bierzwnik, leśnictwa: Chojnowo, Sarnopol, Przeczno. Łasko, Wygon, Radachowo, Jerychowo, Bierzwnik, Górzno, Chłopowo Jarosławsko,
Lokalizacja odziały i pododdziały:2k, 5h, 11i, 19b-j,~b, 20, 21a,c-h,~a,~b, 22c-f,~a,~b~, 25g,h, 26d,f,h,~a,~b,27a-g,~a,~b, 28-34, 41-63, 64a-c,f-h,k,~a,~b, 73n. 74i-l, 75c,g-n, 76-99, 101a,c-h,~a, 108s-x, 109g-j, 110b-j,~a,~b, 111-126, 128-139, 140a-c,g,h, 141h, 146g-m,r, 147-165, 186d-h, 169-181, 187-205, 212i,k-o,x, 214h, 216, 217, 232d,h,j,k,218-228, 229h-j,m, 233-251, 254-282, 283a-c,~a,~b, 284-308, 309, 310a-h,~a-~c, 311a-m,~a,~b, 320-327, 328a-m,~a,~b, 329a-g,~a,~b, 330a-h,j-n,~a,~b, 331, 332a,d,g,h,~a,~b, 333-335, 354h-i, 344-352, 353a,g,~a,~b, 366-375, 376a-f,~a,~b, 386-390, 397-401, 402a-g,~a,~b, 403a-i,~a~b, 409a-c,~a-~c, 426-434, 435a-g,i,~b,436-461-464, 465d-j,~a,~b, 466-495, 496a-k,~a, 497-526, 527a-i,~a,~b, 528-540, 541a,~a, 542a-c,~a,~b, 543a-i,~a, 544a-g,~a,~b, 545a-c,~a,~b, 546a-d,~a,~b,547, 548-550, 551a-g,~a,~b, 552-559, 560c, 563-576, 590a,~a,~b, 591a,b,~a,~b, 592a-d,~a,~b, 593a,b,~a,~b, 594-596, 621-644, 645a-g,k,~a, 646-654, 655a-n,p,~a,~b, 656-669, 670a-h,k,l,~a,~b, 671-677, 678a-f,h,i,k,l,~a-~c, 679a,~b, 681c,d,g-m,~a, 682-684, 685a,~a, 688h-s,~a,~b, 689-691, 692g, 696b,c,g,~a,~b, 697, 698, 699a,b,f-h,l,m,t-x, 705, 706a-j,~a,~b,d, 707a-c,~a,~c.
Powiat choszczeński, gminy: Bierzwnik, Krzęcin, Drawno obszar wiejski.
Akt prawny (utworzenie): obszar istniejący od 1998 roku. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 roku (Dz. urz. Woj. zach.
Nr 66/2009 r., poz. 1804).    
Celem powołania obszaru jest ochrona wartości przyrodniczych i wypoczynkowo-rekreacyjnych. Obszar chronionego krajobrazu Bierzwnik charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi, w jego skład wchodzą porośnięte lasami równiny sandrowe poprzecinane rozległymi rynnami glacjalnymi  z licznymi jeziorami.


Nazwa: Puszcza Drawska
Powierzchnia (ha) 2322,84  
Lokalizacja: obręb leśny Bierzwnik, leśnictwa: Radachowo, Jerychowo, Bierzwnik, Jarosławsko
Oddziały i pododdziały: 312-319, 336-343, 355-365, 377-385, 391-396, 405-408, 412-418, 419a-d, 423s-y, 424o, 551h, 585l, 586i,~b, 587-589,590b-g,~c-~f, 591c-h, ~c, 592f-k,~c,~d,597h-j, 598c-g,~a,~b~, 599-608, 609a-h, 610-617, 686n-s,~b,  687n-r,~b, 692i-t,~d,~f,693, 694, 699c,d,i-k,n-s, ~b, ~c, 700-702, 703r-t, 706k-m,~c,707d-p,~d, 708-716
Powiat strzelecko-drezdenecki, gminy: Dobiegniew  obszar wiejski, Strzelce Krajeńskie obszar wiejski
Akt prawny (utworzenie): Uchwała Nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa obszarów chronionego kraj obrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 24 grudnia 2012 r., poz. 2867). Celem powołania obszaru jest ochrona wartości przyrodniczych i wypoczynkowo-rekreacyjnych.