Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Nazwa: Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016
Powierzchnia (ha): 18531,79
w tym województwo lubuskie (ha): 2351,90
Zachodniopomorskie (ha): 16179,89      
Lokalizacja: obręb leśny Bierzwnik, leśnictwa: Chojnowo, Sarnopol, Przeczno, Łasko, Wygon, Radachowo, Jerychowo, Bierzwnik, Górzno, Chłopowo oraz część Jarosławska;   
Powiat strzelecko- drezdenecki, gminy. Dobiegniew obszar wiejski, Strzelce Krajeńskie obszar wiejski.
Powiat choszczeński, gminy: Bierzwnik, Krzęcin, Choszczno obszar wiejski, Drawno obszar wiejski, Pełczyce obszar wiejski;
Akt prawny (wyznaczenie): rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r.
Zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
Plan zadań ochronnych z 29.10.2021 roku.

Nazwa: Lasy Bierzwnickie PLH320044
Powierzchnia (ha): 6677,50
w tym: województwo lubuskie (ha): 420,00
zachodniopomorskie (ha): 6257,50  
Lokalizacja: obręb leśny Bierzwnik, leśnictwa: Sarnopol, Jerychowo, Bierzwnik, Górzno, Chłopowo, Jarosławsko;
Powiat: strzelecko- drezdenecki, gmina: Dobiegniew obszar wiejski;
Powiat choszczeński, gminy: Bierzwnik, Krzęcin.
Status: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.
PZO w PUL ustanowiony 10.01.2022.

Nazwa: Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046
Powierzchnia (ha): 4488,20
w tym województwo lubuskie (ha): 905,62
zachodniopomorskie (ha): 3582,58
Lokalizacja: obręb Bierzwnik, leśnictwa: Sarnopol, Przeczno, Łasko, Wygon, Radachowo, Jerychowo;
Powiat: strzelecko- drezdenecki, gmina : Dobiegniew obszar wiejski;
Powiat choszczeński, gmina: Bierzwnik, Drawno obszar wiejski;
Status: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.
PZO w opracowaniu.