Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody Nadleśnictwa Bierzwnik

Ścisła ochrona unikatowych miejsc, których bogactwo i wyjątkowość są warte zachowania, odbywa się w rezerwatach.


Nazwa: rezerwat przyrody „Łasko”
Powierzchnia (ha): 16,95
Lokalizacja: obręb leśny Bierzwnik, leśnictwo Łasko, oddział i pododdział: 296 a,
Powiat choszczeński, gmina Bierzwnik,
Akt prawny (utworzenie) Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 30.06.1964 r. (MP Nr 47 poz. 231 z 1964r. Dz. Urz. Woj. Zach Nr 62,poz.1373 z 06.09.2002 r.). , w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi dot. rezerwatu są: Rozporządzenie Nr 7/2008 woj. Zach. z dnia 04.02.2008 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 20, poz.365 z 15.02.2008) oraz Rozporządzenie nr 47/2008 Woj. Zach. z dnia 14.11.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 96, poz. 2078
z dnia 26.11.2008 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatów przyrody.
Rezerwat typu leśnego posiada plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem nr 69/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 07.12.2009 roku
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 94, poz. 2700 z dnia 29.12.2009 r.).


Nazwa rezerwatu przyrody „Wyspa na jeziorze Bierzwnik”
Powierzchnia (ha): 1,13
Lokalizacja: obręb leśny Bierzwnik, leśnictwo Górzno, oddział i pododdział: 624 o                
Powiat choszczeński, gmina Bierzwnik
Akt prawny (utworzenie) Zarządzeniem Ministra ochrony Środowiska, Zasobów                      
Naturalnych i Leśnictwa z dn. 21.07.1977 r. (MP nr 19/77 poz. 107, Dz. Urz. Woj.                
Zach Nr 62 poz. 1373 z 06.09.2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Rezerwat typu leśnego posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem
Nr 123/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 114, poz. 2169 z dnia 30.11.2006 r.).


Nazwa rezerwatu przyrody „Źródlisko Skrzypowe”
Powierzchnia (ha): 1,14
Lokalizacja : obręb leśny Bierzwnik, leśnictwo Jerychowo, oddział i pododdział: 424 i, n;
Powiat choszczeński, gmina Bierzwnik
Akt prawny (utworzenie) Zarządzenie, Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 21.07.1977 r. (MP nr 19/77 poz. 107, Dz. Urz. Woj. Zach Nr 62, po. 1373 z 06.09.2002 r.) w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi rezerwatu są: Rozporządzenie Nr 34/2007 Woj. Zach. z dnia 12.08.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 73, poz./ 1595 z dnia  15.08.2008 r.), oraz Zarządzenie Nr 1/2009 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 09.01.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 5, poz. 187 z dnia 03.02.2009 r.).
Rezerwat typu florystycznego posiada plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem
Nr 39/2009  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.06.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 51, poz. 1270 z dnia 20.07.2009 r.).


Nazwa rezerwatu przyrody „Torfowisko Konotop”
Powierzchnia (ha): 11,05
Lokalizacja: obręb leśny Bierzwnik, leśnictwo Wygon, oddział i pododdział 58 a, 94 a ;
Powiat choszczeński, gmina Bierzwnik, Akt prawny (utworzenie):  Rozporządzenie Nr 45/2007 Woj. Zach. z dnia 03.08.2007 r. (Dz.  Urz. Woj. Zach. Nr 91, poz. 1563 z dnia 28.08.2007), w sprawie
uznania za rezerwat przyrody   Rozporządzenie zostało zmienione Rozporządzeniem nr 35/2007 Woj. Zach. z dnia 12.08.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 73, poz. 1596 z dnia 15.08.2008 r.). Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym rezerwatu jest Zarządzenie Nr 4/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 09.01.20069 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 5, poz. 190 z dnia 03.02.2009r.).
Rezerwat przyrody typu torfowiskowego posiada zadania ochronne ustanowione Zarządzeniem wewnętrznym Nr 7/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.04.2011 r.