Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody Nadleśnictwa Bierzwnik

Ścisła ochrona unikatowych miejsc, których bogactwo i wyjątkowość są warte zachowania, odbywa się w rezerwatach.

Rezerwat przyrody

to obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych.
  Wszelkie zabiegi wykonywane w rezerwacie ustalane są z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

 

 Na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik znajdują się 4 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 30,29ha.


Są to:

Rezerwat "Wyspa na jeziorze Bierzwnik"

 Istnieje od 1977 roku. Jego powierzchnia wynosi 1,13ha, położony jest w Leśnictwie Górzno i obejmuje całą wyspę na Jeziorze Bierzwnik.
  Jest rezerwatem częściowym, utworzonym dla zachowania stanowiska kłoci wiechowatej oraz zespołów roślinnych takich jak Grąd środkowopolski (Galio-Carpinetum betuli) oraz Pomorskiego lasu bukowo- dębowego (Fago-Quercetum petraeae).

 Do ciekawszych gatunków flory w rezerwacie należą: rutewka orlikolitna, koniczyna dwukłosowa, przylaszczka, konwalia majowa, ciemiężyk białokwiatowy.

 Na wyspie znajdują schronienie takie gatunki zwierząt jak: rybołów, gągoł, perkoz dwuczuby a także - licznie występujące na całym terenie Nadleśnictwa Bierzwnik - bobry.

 

Rezerwat "Łasko"

  Istnieje od 1964 roku. Jego powierzchnia wynosi 16,95ha.
  Znajduje się w Leśnictwie Łasko
  i obejmuje swym obszarem wyspę śródleśnego jeziora Wielkie Wyrwy.

  Jest rezerwatem częściowym utworzonym w celu zachowania największej na Pomorzu kolonii lęgowych czapli siwej - której jednak już od 20 lat się nie obserwuje na tym terenie.
  Na wyspie znajduje się starodrzew bukowo - sosnowy w wieku 160 lat.

 

Rezerwat "Źródlisko skrzypowe"

  Istnieje od 1977 roku. Jego powierzchnia wynosi 1,05ha.
  Jest rezerwatem częściowym położonym w Leśnictwie Jerychowo, utworzonym w celu zachowania stanowiska skrzypu olbrzymiego oraz doliny rzeki Kaczynki.
  Rezerwat porasta Łęg jesionowo - olszowy (Fraxino-Alnetum) okresowo zalewany drzewostan, w którym oprócz skrzypu olbrzymiego można znaleść także stanowisko kokoryczy wątłej.

 

Rezerwat "Torfowisko Konotop"

  Jest to najnowszy rezerwat - istnieje od 2007 roku. Jego całkowita powierzchnia wynosi 52,08ha, z tego 11,16ha położony jest w Leśnictwie Wygon. Pozostała część rezerwatu jest położona w Nadleśnictwie Drawno.

  Rezerwat częściowy utworzony został dla zachowania cennych przyrodniczo i najlepiej zachowanych torfowisk Pomorza Zachodniego.

  Na pojeziernym torfowisku o naturalnej sekwencji zbiorowisk roślinnych występują zagrożone i wymierające w skali kraju i regionu gatunki flory oraz fauny.
  Zespoły roślinne występujące w rezerwacie to: Sphagnosquarrosi-alnetum, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Sphagnetum magellanici.

  Do cenniejszych gatunków należą: trzy gatunki rosiczek, turzyca strunowa, przygiełka biała, kruszczyk błotny, żurawina drobnoowocowa, kłoć wiechowata, modrzewnica zwyczajna, bażyna czarna, bagnica torfowa, skrzyp pstry, jeżogłówka najmniejsza, turzyca bagienna.

  Są to gatunki ściśle związane z biotopem torfowisk, dlatego tak ważne jest utrzymanie tego obszaru w naturalnym stanie i ochrona przed osuszaniem terenu.

  Na torfowisku spotkać można rzadkiego brodźca samotnego, żurawie oraz żmiję zygzakowatą.